Adatvédelem

I. Adatkezelő:

A honlap üzemeltetője, a Neofabrik kft. (6050 Lajosmizse Szent István utca 9.) kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, a 2016/679 EU rendeletnek megfelelően.

Adatkezelő elérhetőségei:
+36 20 4980815
info@neofabrik.hu

II. Adatkezelés jogalapja:

A neofabrik.hu honlapon kért klíma vagy napelem árajánlat alapja az érdeklődő (érintett) önkéntes adatszolgáltatása. Az adatszolgáltatás adatkezelő és érintett között a pontos árajánlathoz szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradásának következtében a kért árajánlatot adatkezelő nem tudja megadni.

III. Az adatkezelés célja:

– az érdeklődő ellátása információval,
– az ajánlatról email küldése,
– ingyenes felmérés igénylése esetén telefonos időpontegyeztetés,
– napelem megrendelés esetén az érintett adatainak továbbítása a nagykereskedő partner és az áramszolgáltató felé,
– számla és díjbekérő kiállítása.

 

IV. Kezelt adatok köre:

Árajánlat kérés:
– személyes adatok: név, cím, telefonszám, email cím, ingatlan belső adatai.

Megrendelés:
– számlázási név, számlázási cím és adószám, áramszolgáltatói partnerszám, villanyóra száma, személyi igazolvány száma, édesanyja neve, születési hely/idő.
– vásárlás adatai: tranzakció száma, dátuma és időpontja, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési módja.

V. Adatkezelés időtartama:

a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

VI. Adatkezelő érdekei:

– Az árajánlat készítéséhez, igény esetén szerződéshez, számlázáshoz adatkezelőnek szüksége van a IV. pontban részletezett adatokra.

VII. Személyes adatok címzettjei, adattovábbítás harmadik fél részére:

Napelem árajánlat kérése esetén a Tisztaenergiák kft. (Budapest 1037 Kunigunda 60. www.tisztaenergiak.hu) részére továbbításra kerül: az érdeklődő neve, címe, email címe, telefonszáma, az ajánlathoz szükséges adatok mint az épület és tetejének tájolása, havi villanyszámla összege, igényelt rendszer típusa

Napelem megrendelés kérése esetén a Tisztaenergiák kft. (Budapest 1037 Kunigunda 60. www.tisztaenergiak.hu) részére továbbításra kerül: az érdeklődő neve, címe, email címe, telefonszáma, személyi igazolvány száma, édesanyja neve, születési hely/idő, villanyóra száma, áramszolgáltatói partnerszám

VIII. Adatbiztonság:

Az érintett adatai Windows 10 alapú személyi számítógépen vannak tárolva az aktuálisan elérhető legfrissebb biztonsági frissítésekkel. Az árajánlathoz szükséges adatok Gmail fiókban vannak tárolva, a megrendeléshez szükséges adatok Microsoft Excel alapon.

IX. Az érintett hozzájárulása:

A rendelés során kipipálva az “Elfogadom az Adatvédelmi irányelveket” sort, a vásárló az adatvédelmi nyilatkozattal egyetért, a benne foglaltakhoz beleegyezését adja.

X. Adatvédelemmel kapcsolatos reklamáció, tájékoztatás kérése, hozzájárulás visszavonása:

– Érintett bármikor kérheti adatkezelőtől az adatainak törlését, módosítását az info@neofabrik.hu email címen jelezve igényét. Érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását, kérheti adatai kezelésének korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen. Érintett a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be.

– Érintett tájékoztatást kérhet adatkezelőtől a róla kezelt adatokról. Adatkezelő a kezelt adatokat gépen olvasható formátumban kiadja melyeket érintett szabadon felhasználhat.

– Érintett a Tisztaenergiák kft. részére továbbított adataival kapcsolatban szintén adatkezelőnél érdeklődhet. A számlák kibocsátásának és nyilvántartásának szabályaira az ÁFA törvény és annak rendelkezései vonatkoznak.