website

Felhasználási feltételek

Általános szerződési feltételek

Bevezető rendelkezések
Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a neofabrik.hu webáruház termékeinek megrendelésekor. A szerződés nyelve magyar.

A honlapon leadott megrendelés alapján telefonon valamint emailben egyeztet Vásárló és Szolgáltató. A kölcsönösen elfogadott megrendelés ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül. Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A Vásárló szerződéses partnere:
név: Neofabrik kft. továbbiakban Szolgáltató
székhely: 6050 Lajosmizse Szent István utca 9.
adószám: 26370846-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-131810
Telefonos vevőszolgálat telefonszám: 06-20-498-08-15
e-mail: info@neofabrik.hu

Vevőszolgálat ügyfélszolgálati ideje:
hétfő - péntek: 8:00-17:00

1. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

I.1. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás tudatos, fogyasztó általi téves értelmezéséből eredő károkért eladó felelősséget nem vállal.

I.2. Társaságunk a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges nyilvánvaló hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. 

I.3. Amennyiben a honlapon szereplő információ tudatos fogyasztótól elvárható ésszerű eljárás mellett homályosnak, hiányosnak, vagy ellentmondónak tűnik, úgy a javasoljuk Szolgáltató ügyfélszolgálatának megkeresését. Ennek elmaradásából eredő hátrányos következményekért a Szolgáltató felelőséget nem vállal.

I.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott (referencia: arukereso.hu magyarországi székhelyű cégek árai) vagy becsült árától jelentősen (akár 20 százalékkal) eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron átadni, szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

I.5. A megrendelés a feladott formában az eladó telefonos beleegyezése után válik érvényessé. 

II. Regisztráció
II.1. A neofabrik.hu honlapján keresztül történő megrendelés regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.

II.2. A regisztráció elektronikusan, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik a Szolgáltató honlapján keresztül, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen Üzletszabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs adatlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Szolgáltató jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve megrendelés) esetén a felhasználó részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

II.3. Korábban már regisztrált felhasználók akár a kosár összeállítása előtt, akár utána a „Belépés” funkcióval, e-mail-címük és jelszavuk beírásával tudnak bejelentkezni.

II.4. A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor megszüntetheti: ezt az info@neofabrik.hu email címen kérheti, melyet 3 munkanapon belül elvégez Szolgáltató.

II.5. A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.

III. Megrendelés
III.1. A vásárló a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A kosár oldalon van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát.

III.2. Ez után az Adatok megadása gombra kattintva lehet eljutni a következő oldalra. Itt regisztrált vásárlóink e-mail-címük és jelszavuk megadásával bejelentkezhetnek, nem regisztrált vásárlóink pedig megadhatják rendelési adataikat és kiválaszthatják a szállítás, fizetés módját. 

A „Rendelés összegzése” oldalon ellenőrizhetők és/vagy javíthatók, illetve újból ellenőrizhetők a személyes, valamint a megrendelés adatai, illetve megtekinthető a megrendelés összegzése. A „Rendelés elküldése” gombra kattintva lehet jóváhagyni a rendelést.

III.3. A vásárló a “Rendelés elküldésével” nem kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, valamint elfogadja jelen Üzletszabályzatot. A Szolgáltató a rendelés feladása után automatikusan egy kézhezvétel megerősítését tartalmazó elektronikus levelet küld, amely azt igazolja, hogy a vásárló rendelését a Szolgáltató megkapta; ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását ahogy Szolgáltató ajánlatának elfogadását sem. Ennek oka hogy a Webshopban található számos termék felmérést igényel.

III.4. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató és Vásárló egyaránt kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet telefonon majd emailben igazolnak vissza 10 napon belül. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy „a rendelhetőként” feltüntetett, ám időközben elfogyott, hiányos, vagy nem utánrendelhető termékre nem fogadja el a megrendelést, és a szerződéskötést visszautasítja, amelyről a vásárlót értesíti, az esetleges teljesített fizetés visszautalása mellett.

III.5. A megrendelés visszaigazolásával Szolgáltató és a Vásárló között a visszaigazolt megrendelés és a jelen Üzletszabályzat tartalmával egyező, Szolgáltató által értékesített áru(k) és szolgáltatások adásvételére irányuló szerződés jön létre. A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában – amennyiben a jelen Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik – szerződésen ezt a jogügyletet kell érteni.

III.7. A Vásárló Szolgáltató honlapján, továbbá a telefonon vagy elektronikusan leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen Üzletszabályzat, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

IV. Termék rendelkezésre állása
IV.1. Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, és nem pótolható, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára haladéktalanul visszautalja.

IV.4. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltató, vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Szolgáltatót semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt az számára nem hozzáférhető.

V. Vételár és fizetési feltételek
V.1. A weboldalon található termék mellett feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára, mely termék esetén tartalmazza a szállítás költségeit. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt a Szolgáltató a megrendelést követően visszaigazolja. 

A weboldalon található szolgáltatás rendelése esetén a termék adatlapján leírtak szerinti kiszállási díj merülhet fel valamint a kölcsönös megegyezéssel történő szakmai felmérés alapján kalkulált ár lesz a végleges ajánlati ár. 

V.2. A termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés emailes visszaigazolásában megadásra került. 

V.3. A megrendelt termék(ek) vételárának kifizetése történhet a termék átvételekor készpénzzel, vagy kiszállítást megelőzően átutalásal.

V.4. Átutalásos fizetés: a vásárló választása alapján átutalással is fizethet a kiszállítást megelőzően. A rendelés feladása után Vásárló emailben megkapja az átutaláshoz szükséges információkat. Az átutalás beérkezésének késedelme esetén Szolgáltató kinyomtatott banki igazolást is elfogad az átutalás megtörténtének igazolásaként.

V.5. A fizetés során beírt adatokat Szolgáltató nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli, és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

VI. Tulajdonjog fenntartása
A kiszállított árucikk Szolgáltató tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

VII. A vásárló elállási joga
VII.1. Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében.

VII.2.  A fogyasztó elállhat a létrejött szerződéstől a vevőszolgálati telefonszámon (+36 20 498 08 15), vagy email címünkön jelezve (info@neofabrik.hu), a termék átvételét megelőzően valamint az átvételt követő 14 munkanapig anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag. 

VII.3. Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a vásárlási szerződéstől, vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült szállítási díjat. 

VII.4. A szolgáltató kizárólag eredeti, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása, és a számla vagy blokk ellenében köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás, a termék, a számla, illetve blokk sérüléséből, hiányzásából eredő költségek a vásárlót terhelik. 

VII.5. Szolgáltató a termék árát a termék visszaérkezését követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 5 munkanapon belül visszautalja.

VII.6. Szolgáltatás megrendelése esetén vásárló beleegyezésével elvégzett szolgáltatástól való elállásra nincs lehetőség. Vásárló elvárhatja a munka szakszerű elvégzését, valamint élhet a szolgáltatásokra vonatkozó jótállási igényével meghibásodás esetén. A szolgáltatásokra vonatkozó jótállás adott szolgáltatás adatlapján van feltüntetve.